Let us know which mode do you prefer?

Omgevingsvisie Bronckhorst 2035

Omgevingsvisie Bronckhorst 2035

De website van Omgevingsvisie Bronckhorst richt zich op 2035. De visie is dynamisch, we actualiseren de visie wanneer daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld door veranderende omstandigheden, een nieuwe crisis of nieuwe regelgeving.

Omgevingsvisie Bronckhorst 2035

DE VRAAG

Met het oog op de toekomstige Omgevingswet heeft de gemeente Bronckhorst een Omgevingsvisie Bronckhorst opgesteld. In deze visie blikt de gemeente vooruit tot 2035: hoe gaat de leefomgeving van de inwoners van Bronckhorst er in de toekomst uit zien? Om de visie interactief en dynamisch te presenteren aan inwoners, bedrijven en overige partijen wilde de gemeente hier een website voor lanceren. De grootste uitdaging zat in de tijd. Kodea had slechts één week om de website op te leveren.

DE OPLOSSING

In het vooruitzicht van de toekomstige Omgevingswet heeft de gemeente Bronckhorst haar Omgevingsvisie Bronckhorst gecreëerd. In deze visie wordt vooruitgeblikt tot het jaar 2035 en wordt onderzocht hoe de leefomgeving van de inwoners van Bronckhorst er in de toekomst zal uitzien. Met als doel om deze visie op een interactieve en dynamische manier te presenteren aan haar inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden, stond de gemeente voor de uitdaging om een website te ontwikkelen. De grootste uitdaging hierbij was de beperkte tijdsspanne, aangezien Kodea slechts één week had om de website te te bouwen, vullen en live te zetten.

DE OPLOSSING

De website bouwen, de content inventariseren, de gewenste websitestructuur bepalen, de website vullen en het testen: het is gelukt binnen één week. Sterker nog, Kodea heeft de website een dag eerder op kunnen leveren. En daar zijn we best trots op.

Let’s work together

Ben jij benieuwd hoe digitalisering impact kan hebben op jouw bedrijf of klanten? Wees een stap voor op de rest en blijf in ontwikkeling.